SOLICITARE ACORD SI INFORMARE GENERALA CU PRIVIRE LA POLITICA NOASTRA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Va multumim pentru interesul acordat serviciilor SC LUXURY GRAND STORE S.R.L. prin site-ul www.luxurygs.com.
Pentru noi, având în vedere relatia speciala cu Dvs., este deosebit de important sa asiguram protectia datelor cu caracter personal pe care ni le furnizati.
În aceiasi masura Confidentialitatea datelor Dvs. cu caracter personal este extrem de importanta pentru noi.

CINE SUNTEMt

SC LUXURY GRAND STORE S.R.L. este o societate comerciala care functioneaza în conformitate cu legile din România, cu sediul în Bucuresti, blv.Primaveri, nr. 53, înregistrata la ORC sub nr. J40/17017/2016, având CUI RO30548553.

CE DATE PRELUCRAM:

În vederea livrarii informatiilor de promovare a evenimentelor locale, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piata, statistica si de media, sunteti de acord sa ne încredintati urmatoarele date cu caracter personal: nume, adresa de e-mail si orasul.

Va rugam sa nu ne furnizati alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în aceasta politica. Colectam date care pot identifica exact o persoana, absolut necesare pentru plasarea unei comenzi si derularea contractului (confirmarea comenzii, facturare, livrare, garantii si service).

CARE ESTE SCOPUL SI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII:

Datele cu caracter personal furnizate cu consimtamântul Dvs. vor fi colectate si prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmeaza.
Mentionam faptul ca prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza în temeiul consimtamântului Dvs. în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protectia Datelor, numit în cele ce urmeaza Regulament/ul.
Situatiile în care SC Luxury Grand Store S.R.L. va colecta si prelucra datele Dvs. cu caracter personal si scopul în vederea caruia aceste date vor fi prelucrate, este:

- Abonare la newsletterul www.luxurygs.com -

Colectarea datelor cu caracter personal în acest caz are ca scop principal acordarea posibilitatii utilizatorilor de a avea acces cat mai facil la evenimentele locale si la ofertele pe care partenerii nostri vor sa le faca cunoscute.

CINE ARE ACCES LA DATELE DVS.:

Va aducem la cunostinta ca, pentru functionarea eficienta a platformei, utilizam diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), carora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la Dvs., cu mentiunea expresa ca vom apela doar la persoane împuternicite care ofera garantii suficiente pentru punerea în aplicare a unor masuri tehnice si organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea sa respecte cerintele prevazute în Regulament si sa asigure protectia drepturilor Dvs. Categoriile de servicii pentru care colaboram cu furnizorii mai sus mentionati si datele cu caracter personal transferate acestora sunt urmatoarele:

1. Servicii SMTP (comunicare email) - adresa de e-mail;
2. Servicii newsletter - adresa de e-mail, nume, oras;
3. Servicii de comentarii prin facebook login;

CÂT TIMP SUNT STOCATE DATELE DVS.
Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi folosite pana la exprimarea dorintei dumneavoastra de a va dezabona automat prin butonul de dezabonare - unsubscribe.

CARE SUNT DREPTURILE DVS.

În calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele drepturi:
- dreptul la stergerea datelor – aveti dreptul de a obtine din partea Luxury Grand Store SRL stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara întârzieri nejustificate, iar Luxury Grand Store SRL are obligatia de a sterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) va retrageti consimtamântul pe baza caruia are loc prelucrarea si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze în ceea ce priveste prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale ce revine Luxury Grand Store SRL în temeiul dreptului Uniunii sau al legislatiei române; Luxury Grand Store SRL va comunica fiecarui destinatar caruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice stergere a acestora, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate si va va informa cu privire la acesti destinatari, daca veti solicita acest lucru;
- dreptul de a depune o plângere în fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

 

 

CUM AVETI ACCES LA DATELE DVS.

Pentru orice întrebari sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ati transmis, inclusiv în vederea exercitarii drepturilor pe care le aveti, astfel cum sunt acestea mentionate în cadrul sectiunii anterioare, ne puteti contacta la adresa: office@luxurygs.com.
Luxury Grand Store SRL va va furniza informatiile solicitate în format electronic atunci când este posibil, cu exceptia cazului în care solicitati un alt format.
Informatiile furnizate, precum si orice comunicare si masuri luate în exercitarea de catre Dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de Luxury Grand Store SRL gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de Dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Luxury Grand Store SRL poate:
(i) fie sa perceapa o taxa, tinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentru luarea masurilor solicitate;
(ii) fie sa refuze sa dea curs cererii.

Precizam faptul ca prin acceptarea acestui acord, datele Dvs. personale vor fi prelucrate de Luxury Grand Store SRL, conform prezentei Politici de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

Va multumim!

“Personalize your dreams”